Styrkor vs Svagheter

Genom åren har jag hunnit jobba för många mer eller mindre stora företag, genomgående för dessa är att de i nästan samtliga fall på något sätt använder sig av och arbetar med styrkor & svagheter hos individerna i organisationen för att utveckla dem och föra företaget framåt.

Sättet de väljer att göra detta på har dock visat sig skilja sig mycket åt. Det finns företag där de arbetat med att ”eliminera” svagheterna, där fokus har legat på att jobba sig förbi sina svagheter. Allra vanligast är dock en kombination av att jobba med sina svagheter, eller behov, och sina styrkor. Styrkorna är det som skiljer dig från alla andra och gör dig ovärderlig på företaget, svagheterna/behoven är något organisationen anser behöver ändras för att du och företaget ska bli ännu bättre. Då styrkorna generellt sett ”kommer gratis” tenderar dessa organisationer att lägga mer tid, pengar och energi på att jobba med behoven. Jag tror att detta är fel sätt att se på det hela.

Vad lägger du helst tid på? Att jobba med något du tycker är kul och är duktig på; eller något som du inte är så stark inom och vet att andra är bättre på? Vad tror du effekten per investerad timme blir om du jobbar med dina styrkor eller svagheter?

När jag jobbade för Swissotel i Tallinn i samband med mina internationella studier fick jag möjligheten att lära mig mer om teorierna bakom boken ”Clifton Strengths Finder”. Inom hotellkedjan Raffles (där Swissotel ingår) har de valt att låta samtliga personer på chefsnivå göra testerna som behövs för att avgöra sina fem främsta styrkor. Utifrån detta sätter de sedan samman arbetsgrupper med tanken om att olika styrkor kompletterar varandra.

I studier som Gallup gjort kring detta har de sett att människor som använder sina styrkor varje dag har sex gånger större chans att känna engagemang för sitt arbete och är tre gånger mer benägna att säga att de har en utmärkt livskvalitet.

Nu har Gallup kommit ut med en ny studie kring hur Millenials kommer att påverka arbetsmarknaden framöver; och hur arbetsgivarna måste anpassa sig för att attrahera och behålla personal. Bland de sex stora skillnaderna som ses hos Millenials vs tidigare kullar kommer just styrkor vs svagheter upp. Gallup beskriver det enligt följande:

Millennials don’t want to fix their weaknesses — they want to develop their strengths. Gallup has discovered that weaknesses never develop into strengths, while strengths develop infinitely. This is arguably the biggest discovery Gallup or any organization has ever made on the subject of human development in the workplace. Organizations shouldn’t ignore weaknesses. Rather, they should minimize weaknesses and maximize strengths. We are recommending our client partners transition to strengths-based cultures, or they won’t attract and keep their stars.

Jag tror att det är viktigt för alla företag att veta om detta, och att även uppmuntra sina anställda att hitta och arbeta med just deras styrkor. Om två personer som har olika styrkor lägger lika mycket tid på det de är riktigt bra på kommer outputen bli bättre än om de båda lägger samma tid på att göra det som den andra är bra på. Detta är själva grunden i den Ricardianska modellen som används inom nationalekonomi och produktion; tack vare komparativa/relativa fördelar vinner samtliga på minimerade alternativkostnader. Såväl de enskilda medarbetarna som företaget i stort vinner på detta i både engagemang som tid och kostnad. Självklart ska vi inte förringa svagheterna helt, vissa svagheter måste vi såklart jobba oss igenom för att kunna prestera på topp – men jag tror att tyngdpunkten hela tiden bör ligga på styrkorna.

Så, vilka är då mina främsta styrkor enligt Strengths Finder? Föga förvånande handlar de om att ta in, och sedan förmedla information vidare.

Driven by your talents, you derive much personal pleasure from reading. Because you continually fill your mind with fresh ideas, you probably can enliven formal discussions or season casual conversations with many interesting facts or stories.

You absorb the written word like a sponge soaks up water. You revel in an opportunity to lose yourself in a book. Time seems to float by when you are the grateful guest of an entertaining or informative author. You listen intently to collect information before adding your ideas, contributing your insights, offering your suggestions, or asking your questions. Chances are good that you aim to succeed, reach goals, make money or have power. You are definite about what you want, expect, demand, or need. Your use of sophisticated words and complicated terminology captures and keeps people’s attention.

Vilka styrkor har du?

Annonser