EVP – Varför då?

*EVP = Employer Value Proposition, eller arbetsgivarerbjudande som det heter på svenska är det som arbetsgivare kommunicerar internt & externt för att locka och behålla rätt medarbetare.

Under mina högskolestudier pratades det väldigt mycket om vikten av att ha ett tydligt varumärke som förmedlas till potentiella och nuvarande kunder, men desto mindre om hur och varför man även behöver vara tydlig i sin arbetsgivarkommunikation. I dagens samhälle är detta om möjligt viktigare än någonsin för att attrahera och behålla de bästa talangerna – och på så sätt behålla eller stärka sin position på marknaden. I ett samhälle där allt går att kopiera finns det bara en sak som skiljer dig från dina konkurrenter; dina medarbetare.

Arbetstagare stannar inte längre 25 år på en arbetsplats, stannar de ens 25 månader är det en bedrift. I en undersökning som vi genomfört under våren (respondenterna var 400 studenter och akademiker upp till 5 år efter examen) kan vi dessutom se att så många som 40% troligtvis eller verkligen kommer vilja byta karriärbana i framtiden – och dessa är ändå i startgroparna av sin nuvarande karriär! Ytterligare 51% säger att de kanske kan tänka sig att byta karriärbana och enbart 9% är säkra på att de kommer att stanna på det spår de nu börjat på. Det är inte längre enbart direkta konkurrenter som slåss om samma personal, utan dagens och morgondagens arbetstagare väljer från ett smörgåsbord av helt olika arbetsgivare och branscher.

Med detta i bakhuvudet kan vi alltså konstatera att du inte kommer vara ensam om att leta efter talanger – och att många säkerligen kommer vara och dra i dina bästa medarbetare. Det är här ditt arbetsgivarvarumärke och erbjudande kommer in i bilden. Det är inte för inte som Google år efter år placerar sig i topp som den mest populära arbetsgivaren.

I mitt nuvarande arbete är jag bland annat projektledare för en studie som Academic Work tillsammans med TNS Sifo genomför varje år; YP Attraction Index, vilket är en anseendeundersökning där akademiker betygsätter de 100 populäraste företagen att jobba för (som de själva fått nominera!). Där utgår vi utifrån tre viktiga parametrar för att ta fram topplistan; hur bra rykte respondenterna anser att företaget har, hur bra de uppfattar att de är på sin marknad (framgång) samt hur gärna de vill jobba där om möjligheten fanns. Google toppar tveklöst, med IKEA tätt i följd. De har båda ett väldigt tydligt kunderbjudande, men ett minst lika tydligt arbetsgivarerbjudande – som går hand i hand med varandra (viktigt!).

Något som också är viktigt att tänka på här är att det inte nödvändigtvis är att föredra att kommunicera exakt samma EVP globalt – precis som att McDonalds anpassar menyn och marknadsför olika produkter på olika sätt över världen för att nå konsumenterna behöver företag även se över vad de erbjuder sina anställda. I Sverige tar vi för givet att vi kan ta långledigt i samband med att vi får barn – medan det i USA är väldigt ovanligt (något som Spotify tagit fasta på när de expanderat utanför Sverige) – är detta en förmån ni som företag har kanske det inte behöver pratas särskilt högt om i Sverige, men kan vara en dealbreaker utanför landet.

Som konkrekt exempel på detta har jag under våren bland annat fått möjligheten att få vara med och hjälpa ABB att tolka sitt globala EVP utifrån svenska förutsättningar. En av deras grundpelare i erbjudandet är just att de är ”globala” – något som internationellt och historiskt till stor del inneburit att man har en stor möjlighet att jobba i andra länder. I Sverige idag kan vi dock se att många inte är så sugna på att flytta utomlands – här värderar vi istället det internationella utbytet som en global verksamhet för med sig, där vi kan ha och prata med kollegor över hela världen – varje dag. För att framstå som ett attraktivt alternativ i Sverige kan det då vara fördelaktigt för företag som ABB att snarare fokusera på vad globalt innebär i en svensk kontext.

 

Kanske viktigast av allt att komma ihåg; för att kunna leva upp till det vi kommunicerar till våra kunder måste vi säkerställa att våra medarbetare är med på tåget. Först när de är nöjda kan vi som företag prestera på topp och säkerställa att kunderna blir nöjda och på sikt att vi får in klirr i kassan.

Annonser